Top navigatie

Raak uit de knoop

Verhoog de kwaliteit van leven

6 op 10 begeleiders geeft aan dat ze hun werk niet goed kunnen doen, voornamelijk door een tekort aan kennis en vaardigheden. Dit heeft serieuze gevolgen, want 1 op 2 mensen met een beperking heeft emotionele problemen, los van hun beperking.

Met Konekt verhogen we de kwaliteit van leven, door te werken aan de kwaliteit van ondersteuning.

En zo willen we in 2033 dat het emotioneel welbevinden van mensen met een beperking ten minste even hoog is als dat van de algemene bevolking.

6 op 10 begeleiders geeft aan dat ze hun werk niet goed kunnen doen, voornamelijk door een tekort aan kennis en vaardigheden.

Alle aspecten van het leven

Als ondersteuner word je geconfronteerd met alle aspecten van het leven.
Rond bepaalde thema’s zijn er taboes.
Omdat ze privé zijn of botsen met normen en waarden.
Omdat ze een risico inhouden.

Het is niet vanzelfsprekend om als ondersteuner in een veelheid aan thema’s thuis te zijn.

Of om onmiddellijk het gesprek aan te gaan wanneer het thema zich aandient.
Maar niets doen is geen optie.

Niets doen kan leiden tot probleemgedrag en remt mensen in hun persoonlijke groei.

Dit heeft als gevolg dat er nood is aan:

  • Ondersteuning die aansluit bij de noden van mensen
  • Opleiding voor ondersteunend personeel rond handicapspecifieke thema’s
  • Een kritische blik naar het handelen in de dagelijkse praktijk (FOD Gezondheid, 2015)

Jouw organisatie mediawijs

Vormingsaanbod

Bekijk ons vormingsaanbod 'Raak uit de knoop'.

Downloads